Transitietrammelant

trammelant
Transitie is tegenwoordig bij opiniemakers en politici een veel gebezigd woord. We zijn druk met de energietransitie of met de transitie naar een circulaire economie. Maar terwijl we dat woord ‘transitie’ gebruiken, maken we niet duidelijk wat we daar precies mee bedoelen.
Wat houdt transitie eigenlijk in?
Lees meer…

Kansen voor een biobased cluster

SuGu
Het Merwe-Vierhavens gebied (M4H) in Rotterdams biedt goede kansen voor de ontwikkeling van een biobases cluster van maakindustrie. In opdracht van Biobased Delta Zuid-Holland en de Gemeente Rotterdam voert VMP een verkenning uit naar de realisatiemogelijkheden.
Lees meer…

VMP helpt vezelhennep aan nieuw elan

Vezelhennep
VMP heeft samen met Pantanova in opdracht van de Provincie Gelderland een programmavoorstel ontwikkeld voor de (her)introductie van vezelhennep in Oost-Nederland. Dit 'vergeten gewas' blijkt bij uitstek geschikt om als bron te dienen voor nieuwe bio-based producten.
Lees meer…

Organiseer die systeeminnovatie

energietransitie
Hoe kan het dat minister Kamp in zijn vorige maand verschenen Energierapport treffend de voetangels en klemmen schetst van de transitie naar een CO2-arme samenleving, maar vervolgens een heilloze Energiedialoog voorstelt? Om verder te komen moet hij de noodzakelijke innovatie krachtig ter hand nemen.
[Column verschenen in De Ingenieur]
Lees meer…

Leidt meer kennis tot durzame ontwikkeling?

kennis
Nog niet zo lang geleden was milieubeleid het snelst groeiende onderdeel van het overheidsbeleid. Milieubeleidsplannen werden met brede steun opgezet en grote saneringsoperaties in rap tempo uitgerold. Die daadkracht heeft de laatste jaren echter moeten plaatsmaken voor een aanhoudende discussie over nut en noodzaak van ingrepen die een meer duurzame ontwikkeling tot doel hebben. Lees meer…